KOMUNIKAT

Woda basenowa na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku przy ul. Żwirki i Wigury 2, spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
Podstawa: Wynik badania wody wykonanego w dniu 24.11.2022 r.