POLITYKA JAKOŚCI
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku

Realizując swoje zadania statutowe i stawiając sobie za główny cel zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, postanowiliśmy wprowadzić ujednolicone, nowoczesne i efektywne zasady działania:

  • Podstawą systemu zarządzania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji są wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001.
  • Dyrekcja MOSiR gwarantuje zapewnienie niezbędnych zasobów na potrzeby wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością wg wyżej wymienionej normy.
  • Mając na uwadze tendencje rozwojowe dotyczące naszych usług, wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, świadomi swojej roli w systemie zarządzania jakością, podnoszą kwalifikacje w ramach różnych form szkoleń.
  • Partnerskie relacje z klientami, ich satysfakcja z naszych usług są podstawą strategii rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  • Z innymi instytucjami współpracujemy na zasadach partnerstwa.

Dyrekcja MOSiR zapewnia, że niniejsza polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich jej pracowników.