MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
23-204 KRAŚNIK
ul. Żwirki i Wigury 2

tel. (81) 825 15 78
wew. 20 – Sekretariat
wew. 22 – Księgowość
wew. 23 – Social Media
wew. 24 – Instruktor Sportu
wew. 25 – FAX