MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żwirki i Wigury 2
23-204 Kraśnik

 

tel. (81) 825 15 78

Numery wewnętrzne:
20 – sekretariat
21 – kierownicy
22 – księgowość
23 – kadry
24 – kasa
25 – ratownicy
26 – konserwator
27 – dyrektor