KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na ten temat.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 2, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 15 78, adres e-mail biuro@mosir-krasnik.pl
2. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku (m.in.: organizacja imprez i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami, świadczącymi usługi niezbędne do funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, itp.)
3. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
4. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kraśniku, w ramach zawartych umów, z zastrzeżeniem stosowania ww. rozporządzenia przez te podmioty.
5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku, będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych, zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku informuje, że przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie.
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku informuje, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa niezgodnie z celem ich przetwarzania.
9. Podanie danych osobowych może być wymogiem podjęcia współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kraśniku (np.: udziału w wydarzeniach organizowanych przez jednostkę).

UWAGA
Dbając o Państwa prywatność nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Wasze dane osobowe, które do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, trafiły do nas, jako do administratora, są u nas bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, wysyłając na adres biuro@mosir-krasnik.pl informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Klauzule RODO: