Boisko i teren tzw. „Słonecznej Polany”

W skład zagospodarowania terenu wchodzą:

tablica informacyjna, maszt z kamerami, ławeczka wypoczynkowa, kosze na śmiecie, mur oporowy wraz ze schodami wyposażonymi w poręcze, tereny utwardzone, poręcze prowadzące na górkę saneczkową, boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej o wymiarach około 70,0 m x 100,0 m wraz z tulejami do obsadzania bramek.