Boisko i teren tzw. „Słonecznej Polany”

Opis:

W skład zagospodarowania terenu wchodzą:

  • tablica informacyjna,
  • maszt z kamerami,
  • ławeczka wypoczynkowa,
  • kosze na śmieci,
  • mur oporowy wraz ze schodami wyposażonymi w poręcze,
  • tereny utwardzone,
  • poręcze prowadzące na górkę saneczkową,
  • boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej o wymiarach około 70,0 m x 100,0 m wraz z tulejami do obsadzania bramek.

Galeria