Boisko ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 5

Opis:

Kompleks boisk wielofunkcyjnych. Boisko o  nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną wraz ze stalowymi bramkami, boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę wyposażone w stalowe zakotwione w gruncie kosze.  Boiska są oddzielone piłkochwytami. Teren jest ogrodzony. W skład boiska wchodzą następujące urządzenia:

  • bramki – 2 szt.,
  • kosze stalowe z siatką, zakotwione w gruncie – 2 szt.
  • regulamin korzystania z wraz z numerami telefonów – 1 szt.

W skład kompleksu wchodzą również 2 budynki kontenerowe. Wykończenie elewacji – deska elewacyjna. Budynki pełnią funkcję magazynową, szatniową oraz sanitarną.

Ponadto w skład zagospodarowania wchodzi plac zabaw oraz trybuny wolnostojące.