Stadion przy ul. Oboźnej

Opis:

Stadion przy ul. Oboźnej wraz z zapleczem

Budynki towarzyszące obiektowi stadionu przy ul. Oboźnej od wielu lat nie były remontowane i na tle innych odnowionych obiektów sportowych wypadały kiepsko. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki remont ww. obiektów stał się możliwy.

Zakres robót obejmował m.in.:

  • rozbiórkę istniejących budynków  oraz budowę nowego budynku szatniowego oraz budynku magazynowego,
  • utwardzenie terenu – ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz parkingu,
  • wymiana ogrodzenia terenu,
  • budowę piłkochwytów, wiat dla zawodników oraz stojaków dla rowerów,
  • oświetlenie terenu.

Nowy budynek szatni oraz magazynowy są ze sobą spójne pod względem estetycznym, mają podobny kształt bryły i taki sam schemat wykończenia. Elewacje budynków zostały pokryte tynkiem w kolorze szarości, co nadaje naturalny i elegancki wygląd dopasowany do otoczenia. Na elewacji  zastosowano boniowanie – poprzecinanie układem wrębów. Budynek został podzielony na niezależne segmenty z osobnymi wejściami od strony boiska, co w trakcie meczu pozwoli każdej z drużyn na swobodny dostęp do szatni.

Każdy z 3 segmentów szatni  posiada toalety i natryski. Jedna z toalet jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.